קיריל קארטניק מתארח אצלי ברדיו קול נשר בתוכנית ׳גוסיפ ׳