סופי ווילמס, ראש הממשלה החדשה של בלגיה מאז יום ראשון, היא בת לאם יהודייה ואב שאינו יהודי

האישה הראשונה של בלגיה: יהודייה ממשפחה של ניצולי שואהשהחלה לאחרונה להדגיש את יהדותה לראשונה,אישה יהודייה בראשות ממשלת בלגיה: סופי ווילמס, אם לארבעה מעיר הסמוכה לבריסל, מחליפה בתפקיד הבכיר את שארל מישל מאז יום ראשון. הפוליטיקאית המזוהה עם הזרם המרכז-שמאלי בבלגיה, תעמוד בראש ממשלת מעבר במהלך המגעים להקמת קואליציה, תהליך שעשוי להימשך בבלגיה על פני חודשים.