הפגנה נגד אייל גולן מול משרדי רשת 13

עוד לפני יום העצמאות מול משרדי רשת 13 עומדים עשרות מפגינים נגד אייל גולן ועל השתתפותו במשדר המיוחד ליום העצמאות .

ונאמר יום א' ניצול מיני ויום ב' גיבור לאומי .

מאת שירי טל