הלם בביצה ;מאור שוויצר וניב סולטן ביטלו את האירוסין

אולי עוד אחד מתומאות הריחוק החברתי של הקורונה ,לאחר שנתיים של זוגיות השניים ביטלו את האירוסין למרות שהיו זוג דביק ביותר